Process Operations Engineer

Vacancy ID

BBBH1087212

Location

Rotterdam, South Holland, Netherlands

Job Type

Permanent

Job description

My client an international speciality chemical manufacturer is looking for an Operations Engineer to be based in Rotterdam Botlek, Netherlands on a staff basis.

 • The role delivers process technical support to production department by identifying and resolving (potential) problems and identify and implement improvements so that the plant can be operated optimally.
 • Checks daily operational parameters and initiates corrective actions (both corrective and preventive).
 • Establishes daily operational instructions for the shifts; coordinates this with his colleagues and the on-call Shift Supervisor to monitor the workload of the shifts.
 • Takes leadership in the event of problems in the factory that cannot solve the shifts.Independently and ensures that actions are carried out by the parties involved (from various departments) on time.
 • Conducts factory tests in which new operational conditions are tested to optimize the operation of the factory.
 • Participates in studies such as RCA, TRA, PHR etc. (and leads this in case of sufficient qualification)
 • Writes project applications including justification if a plant modification is needed to solve problems or to improve performance; this includes HSE, costs, quality etc.
 • Gives input from production during the various phases of a project to the project manager to be able to execute the project as efficiently as possible through a good "front end loading".
 • Reports the performance of its factory part (reliability, possibly missed production, energy consumption, etc.)
 • Explore start-up of a factory part after new construction or after major maintenance and checks that all conditions for a safe start are met.


Knowledge and experience

 • Relevant experience: working on a chemical plant as a process or operations engineer, where on the site, among others, distillation is used.
 • HBO level (eg Chemical Technology).
 • Fluent Dutch and English

Mijn klant, een internationale producent van speciale chemicaliën, is op zoek naar een Operations Engineer die gevestigd is in Rotterdam, Botlek, Nederland op personeelbasis.

De rol levert procestechnische ondersteuning aan de productieafdeling door het identificeren en oplossen van (potentiële) problemen en het identificeren en implementeren van verbeteringen zodat de installatie optimaal kan worden bediend.
Controleert dagelijkse operationele parameters en initieert corrigerende acties (zowel correctief als preventief).
Brengt dagelijks operationele instructies voor de verschuivingen; coördineert dit met zijn collega's en de aanwezigheidshift-supervisor om de werkdruk van de diensten te bewaken.
Neemt leiding in het geval van problemen in de fabriek die de verschuivingen niet kunnen oplossen. Onafhankelijk en zorgt ervoor dat acties door de betrokken partijen (van verschillende afdelingen) op tijd worden uitgevoerd.
Voert fabriekstests uit waarbij nieuwe operationele omstandigheden worden getest om de werking van de fabriek te optimaliseren.
Neem deel aan studies zoals RCA, TRA, PHR enz. (En leidt dit in geval van voldoende kwalificatie)
Schrijft projecttoepassingen inclusief verantwoording als een plantaanpassing nodig is om problemen op te lossen of om de prestaties te verbeteren; dit omvat HSE, kosten, kwaliteit etc.
Geeft input van productie tijdens de verschillende fasen van een project aan de projectmanager om het project zo efficiënt mogelijk uit te voeren door middel van een goede "front-end loading".
Rapporteert de prestaties van het fabrieksgedeelte (betrouwbaarheid, mogelijk gemiste productie, energieverbruik, etc.)
Verken het opstarten van een fabrieksgedeelte na nieuwbouw of na groot onderhoud en controleer of aan alle voorwaarden voor een veilige start is voldaan.

Kennis en ervaring

Relevante ervaring: werken aan een chemische fabriek als proces- of bedrijfsingenieur, waarbij op de site onder andere gebruik wordt gemaakt van destillatie.
HBO-niveau (bijv. Chemische technologie).
Vloeiend Nederlands en Engels

Neem contact op met je cv en contactnummer als je geïnteresseerd bent.

Please get in touch with your CV and contact number if interested.